Formularz zlecenia audytu

Możliwe formaty pliku: pdf, png, jpg, gif. Maksymalna liczba plików: 8. Maksymalna wielkość pliku: 6.0 MB. Zbyt duże pliki zostaną pominięte.

Nazwa firmy

E-mail

Telefon

Obowiązek informacyjny - Administrator danych osobowych >>

Dobre ubezpieczenie OCPD przewoźnika – Ile to kosztuje?

30 listopada 2018

Klienci czasem pytają, ile może kosztować dobre ubezpieczenie OCPD? Nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo to tak, jakby zapytać, ile kosztuje auto… Ale z doświadczenia wiemy, że najdroższe są ubezpieczenia najtańsze. Oto dlaczego.

Cena ubezpieczenia zależy głównie od:

 • wysokości obrotu / ilości posiadanych pojazdów,
 • sumy gwarancyjnej,
 • rodzaju przewożonych ładunków,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • szkodowości.

Wysokość obrotu / ilość posiadanych pojazdów

Zasada jest powszechnie znana i dość logiczna. Im więcej wozimy, tym większe jest ryzyko powstania szkody. W związku z tym, im większy jest obrót, tym wyższa będzie składka. Część ubezpieczycieli odstępuje od kwotowania ubezpieczeń w oparciu o obrót na rzecz ilości posiadanych pojazdów. To drugie rozwiązanie znacznie upraszcza sprawę i jednocześnie nadal zachowana jest zasada, że im więcej jeździmy, tym więcej płacimy za OCPD.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna określa górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Możemy się spotkać z dwoma rodzajami sum gwarancyjnych: nieredukcyjną oraz redukcyjną).

Suma gwarancyjna
na każde zdarzenie
(nieredukcyjna)
Suma ubezpieczenia
na jedno i wszystkie zdarzenia(redukcyjna)
W przypadku każdej szkody mamy do dyspozycji pełną wysokość sumy gwarancyjnej.

To tak, jakby nie trzeba było tankować pojazdu przed każdym kolejnym kursem. Wsiadamy do auta a tam znów pełny bak.

Suma ubezpieczenia pomniejsza się wraz z każdym wypłaconym odszkodowaniem tak, jak paliwo, które znika z baku z każdym przejechanym kilometrem.

Jak widać, różnica pomiędzy ww. rodzajami sumy gwarancyjnej jest olbrzymia. Wydawałoby się, że różnica w składce także będzie olbrzymia. Nic bardziej mylnego – w zależności od oferty oraz zakładu ubezpieczeń będzie to ok. 15% – 20%. Warto zapłacić te dodatkowe pieniądze. Znamy wiele przypadków, gdzie szkód było na tyle dużo, że wyczerpały one sumę gwarancyjną i przewoźnik pozostał bez ochrony ubezpieczeniowej.

Rodzaj przewożonych ładunków

Cena OCPD zależy od rodzaju przewożonych ładunków. Ubezpieczyciel zwykle pyta o to, co będziemy wozić. Jest jasne, że co innego, gdy wozimy żwir lub tłuczeń a co innego, gdy elektronikę albo towary ponadgabarytowe. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie do polisy tzw. “mienia rodzajowo różnego”. Taki zapis oznacza, że ochroną objęte jest każdy rodzaj transportowanego mienia, z wyjątkiem tego co, zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenie w treści samej polisy. Jeśli jednak wozimy przysłowiowy żwir, wówczas nie ma sensu i można się ograniczyć do tego konkretnego przewożonego ładunku. Tylko, że jeśli zachce nam się kiedyś wozić coś innego, trzeba będzie to zgłosić ubezpieczycielowi, pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia w dużym stopniu wpływa na cenę ubezpieczenia OCPD. Im więcej klauzul dodatkowych (rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej). Tak jak każde porządne auto powinno mieć klimatyzację, radio, itp., tak OCPD powinno zawierać:

 • klauzulę rabunku (rozboju),
 • klauzulę postojową,
 • klauzulę odpowiedzialności za podwykonawców,
 • klauzulę szkód wyrządzonych przez emigrantów,
 • klauzulę reprezentantów,
 • klauzulę opóźnienia dostawy,
 • klauzulę załadunku (rozładunku) i rozmieszczenia towaru,
 • klauzulę czynności zabezpieczenia towaru,
 • klauzulę przesortowania towaru,
 • klauzulę nierozsądnego wyboru osób trzecich,
 • klauzulę CMR,
 • klauzulę art. 2 CMR – która dotyczy tzw. przewozu “na barana” (piggyback), polegającym na przewozie pojazdu z towarem innym środkiem transportu,
 • klauzulę art. 24 CMR – czyli deklaracja wartości towaru,
 • klauzulę art. 26 CMR – czyli deklaracja kwoty specjalnego interesu w dostawie.

Część z tych klauzul jest taryfikowana w ramach składki podstawowe, część z nich (np. art. 24 CMR, art. 26 CMR) jest ekstra płatna. Z reguły składka dodatkowa będzie raczej symboliczna, tym bardziej nie warto oszczędzać w taki sposób.

Szkodowość

Szkodowość – jak wiadomo – bardzo mocno wpływa na wysokość składki. Przewoźnicy, którym przydarzyła się duża szkoda albo, którzy generują dużą ilość drobnych szkód muszą się liczyć ze wzrostem składki, czasem nawet o kilkaset procent. Znamy przewoźników, którzy z tego powodu mieli problem z uzyskaniem oferty ubezpieczenia OCPD (to nie jest obowiązkowe ubezpieczenie, więc ubezpieczyciele nie mają obowiązku przedstawienia oferty). Tak więc o szkodowość należy dbać.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że nie da się odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje OCPD. Największy wpływ na cenę OCPD ma obrót (ilość pojazdów) oraz szkodowość. Pozostałe elementy, jak rodzaj i wysokość sumy ubezpieczenia, ilość klauzul itp. już nie mają tak dużego wpływu na cenę. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie OCPD musi być po prostu dobre. Tak zwana goła polisa jest jak kiepski samochód – w ostatecznym rachunku kosztuje najwięcej pieniędzy (i nerwów).